Wzniesiony w „stylu dworkowym” budynek przy ul. Parkowej 23 autorstwa Mariana Kontkiewicza mimo licznych powojennych przekształceń zachował czytelne znamiona.

Wpisany do rejestru zabytków budynek po rozbudowie o budynek pawilonowy pełnić ma funkcję muzealną jako oddział Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego.  Zakres ingerencji architektonicznej przeprowadzono w sposób wyważony z zachowaniem i poszanowaniem miejsca, kontekstu oraz wyjątkowych walorów zabytku.

Projektowana modernizacja obiektu polega na rozbudowaniu budynku Willi Narutowicza o pawilon wielofunkcyjny, oraz podjęcie prac konserwatorskich przywracających willi utracone wartości estetyczne z jednoczesną drobną adaptacją połaci dachowych, oraz uzyskanie zakładanego programu użytkowo-funkcjonalnego.