Żelazowa Wola to miejsce silnie nacechowanym historycznie i emocjonalnie. To tu znajduje się dom urodzenia Fryderyka Chopina oraz Park – Pomnik będący świadectwem czci dla osoby i sztuki tego wielkiego kompozytora. Dlatego ideą przy projektowaniu budynku MCM jest  kontynuacja koncepcji Franciszka Krzywdy-Polkowskiego oraz rewitalizacji przeprowadzonej w 2010 roku. Projekt ma harmonizować z przyjętą ideą  Parku Pomnik.

Budynek ma być naturalnym tłem i uzupełnieniem. Ma nie odciągać uwagi od centralnego punktu Parku jakim jest dom urodzenia kompozytora.

Sposób ukształtowania budynków jest zbliżony do sposobu kształtowania pozostałych zabudowań parku. Jedna Ściana pełni funkcję muru parkowego czy silnej bariery odgradzającej teren, druga jest całkowicie otwarta w kierunku parku.

Budynek składa się nijako z 2 części. Trzon budynku stanowi główna sala koncertowa dla 650 słuchaczy oraz przyległego do niej pawilonu skupiającego pozostałe funkcje MCM. Sala koncertowa otoczona przeszklonym foyer zawierającym strefę wejściową budynku, otwiera się w kierunku północnym w stronę domu urodzenia Fryderyka Chopina. Gmach sali nie skupia na sobie uwagi, ale jego ogrom potęguje wrażenia duchowe i artystyczne.  Od wysokim dachem skrywa się zwarta bryła Sali koncertowej zaprojektowanej na zasadzie „box in the box”, która nawiązuje formą do charakterystycznego elementu folkloru,  wiązki zielonej wiklin. Kompozycję uzupełnia znacznie niższy pawilon zlokalizowany wzdłuż skarpy w południowej części działki. Pawilon został częściowo zagłębiony i obsypany. Projektanci starali się zachować skłon skarpy tak by ingerencja w krajobraz widziany z terenu parku nie uległ znaczącej zmianie. Od strony parku pawilony są niemal w całości przeszklone i otwierają się w stronę malowniczego otoczenia.

Zaprojektowany budynek MCM jako wielofunkcyjny obiekt kultury  z pewnością wpłynie na upowszechnianie muzyki Fryderyka Chopina i podniesie potencjał Żelazowej Woli jako miejsca wyjątkowego, przenikniętego duchem artystycznym, z bogatą ofertą dla turystów, melomanów, koneserów i znawców muzyki.