Plac Gabriela Narutowicza jest sercem miasta. Tutaj krzyżują się  ważne ulice, których przebieg sięga początków osadnictwa miasta. Tutaj też rozwijała się osada targowa z Rynkiem Kanonicznym, który mimo upływu wielu stuleci i przekształceń miasta zmieniał swój kształt i oblicze, ale jego znaczenie zachowało się do dnia dzisiejszego. Bogatą tradycję miejsca wyraźnie zarysowaną w historii i strukturze miasta podkreślają skupione w zabytkowym otoczeniu Instytucje.

Obecnie Plac Gabriela Narutowicza jest miejscem gdzie odbywają się wszystkie uroczystości związanych z obchodami świąt narodowych i okolicznościowych, dlatego ważne jest podkreślenie jego rangi i nadanie reprezentacyjnej wartości w przestrzeni publicznej Płocka.

Wydarzenia takie jak Jarmark Tumski, festyny czy koncerty, są bodźcem do integracji mieszkańców miasta, z tego powodu projekt placu zakłada wykreowanie atrakcyjnej, elastycznej i wielofunkcyjnej przestrzeni umożliwiającej organizację różnych wydarzeń w zależności od okoliczności i potrzeb.

Projekt placu miejskiego nawiązuje gabarytami do XIX-sto wiecznej wielkości Rynku, a teren historycznej zabudowy zastąpiono częścią zadrzewioną Parku Rekreacyjnego, która koresponduje z koncepcją z początków XX wieku. Podkreślono kształt urbanistyczny chronionego założenia i historycznego układu zabudowy, z szacunkiem odnosząc się do zastanej tkanki urbanistycznej.