Lokalizacja: Warszawa
Inwestor: TEPE AKFEN PRIM Sp. z o.o.
Powierzchnia użytkowa: 53 800 m²
Faza: Projekt koncepcyjny
Data opracowania: 2012