Lalizacja: Słomin
Inwestor: Prywatny
Powierzchnia użytkowa: 164 m²
Faza: Projekt koncepcyjny
Data opracowania: 2018