Lokalizacja: Słomin
Inwestor: Prywatny
Powierzchnia użytkowa: 314 m²
Faza: Projekt budowlany
Data opracowania: 2018