Wyróżnienie w konkursie SARP – WILLA NARUTOWICZA MHPRL

Wzniesiony w „stylu dworkowym” budynek przy ul. Parkowej 23 autorstwa Mariana Kontkiewicza mimo licznych powojennych przekształceń zachował czytelne znamiona. Wpisany do rejestru zabytków budynek po rozbudowie o budynek pawilonowy pełnić ma funkcję muzealną jako oddział Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego.  Zakres ingerencji architektonicznej przeprowadzono w sposób wyważony z zachowaniem i poszanowaniem miejsca, kontekstu oraz wyjątkowych walorów…

Read More

MIĘDZYNARODOWE CENTRUM MUZYKI – Żelazowa Wola – Projekt konkursowy

  Żelazowa Wola to miejsce silnie nacechowanym historycznie i emocjonalnie. To tu znajduje się dom urodzenia Fryderyka Chopina oraz Park – Pomnik będący świadectwem czci dla osoby i sztuki tego wielkiego kompozytora. Dlatego ideą przy projektowaniu budynku MCM jest  kontynuacja koncepcji Franciszka Krzywdy-Polkowskiego oraz rewitalizacji przeprowadzonej w 2010 roku. Projekt ma harmonizować z przyjętą ideą …

Read More

HALA RELAX W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM – Projekt konkursowy

Projektowany obiekt to przebudowa hali sportowo – widowiskowej RELAX w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. 3-go maja 6b. Teren inwestycji znajduje się w obszarze zabytkowego układu urbanistycznego śródmieścia Piotrkowa Trybunalskiego wpisanego do rejestru zabytków. Obiekt projektowany jest w miejscu istniejącej hali, która poddana zostanie przebudowie, rozbudowie, nadbudowie i zmianie sposobu użytkowania. Z uwagi na wymagania zamawiającego…

Read More